Misiunea, Viziunea și Valorile reprezintă pilonii de susținere pentru orice organizație. De claritatea și coerența formulării și mai ales a operaționalizării lor depinde adesea succesul companiei. Nu este neobișnuit ca în primii ani de existență, numeroase startup-uri și proiecte antreprenoriale să fie nevoite să își re-formuleze și re-definească aceste elemente pentru a le face mai clare și mai accesibile primilor angajați.

Alinierea la același set de scopuri și valori organizaționale conduce la un mai mare grad de compatibilitate în rândul angajaților și amplifică eficiența colectivă a acestora care acționează astfel toți spre aceiași direcție. Chiar și atunci când Misiunea, Viziunea și Valorile sunt clare pentru fondatorii companiei, transpunerea acestora în comportamente și valori observabile și asumate reprezintă o provocare direct proporțională cu număru de angajați. 

Asistăm companiile să își definească și să își formuleze clar și coerent Misiunea, Viziunea și Valorile fundamentale și mai ales, implementăm măsuri concrete prin care acestea să fie asimilate în comportament de către angajați (fișe de post, setup procese HR, organigrame, etc.)

 

Cui se adresează

Companiilor care își doresc să formuleze și să comunice angajaților în cel mai bun format poibil Misiunea, Viziunea și Valorile organizației

Organizațiilor aflate la început de drum care doresc să își consolideze insight-urile fondatorilor și să le confere consistența și coerența necesare stadiului de dezvoltare în care se află

Companiilor care doresc să operaționalizeze Misiunea, Viziunea și Valorile în comportamente observabile, asumate fiind și asimilate de către angajați, nu doar afișate pe pereți