Nu toți oamenii muncesc la fel, nu toți sunt la fel de motivați ori la fel de eficienți, nu toți depun același efort și nu toți obțin același rezultat, chiar dacă ocupă același post și au același salariu. Firesc este deci ca angajații să fie recompensați diferit în funcție de performanță, pentru că altfel, cei cu rezultate peste medie se vor simți demotivați și vor pleca.

Oamenii sunt mult mai eficienți atunci când munca le este recunoscută și recompensată de către organizație în mod direct proporțional cu efortul depus și cu rezultatul obținut. Unul dintre cele mai eficiente modalități de a crește performanța angajaților, indiferent de domeniul de activitate (producție, vânzări, servicii, administrativ), este ca la salariu lunar, care reprezintă de obicei o componentă fixă, să se adauge și alte modalități de recompensare, reprezentând componenta variabilă (prime, bonusuri și comisioane).

Sistemele de Bonusare în funcție de performanță se pot adăuga peste grila de salarizare, fiind menite să recompenseze în mod corect valoarea adăugată creată de performeri și să contribuie la motivarea suplimentară a acestora.

Stabilirea bonusurilor și recompenselor se realizează în urma unui demers structurat și sistematic de analiză astfel încât beneficiile suplimentare oferite să fie corect distribuite și să fie sustenabile. Modul în care o companie realizează Bonusarea și Recompensarea Angajaților săi este definitoriu pentru performanța acestora.

 

Cui se adreseaza

Organizațiilor care doresc să atragă și să recruteze cei mai buni candidați disponibili printr-o ofertă interesantă, atractivă și unică, diferită de a competiției și construită special pentru cei care șe știu buni

Companiilor care îți doresc angajați cu un înalt grad de satisfacție și engagement, corect recompensați pentru munca printr-un pachet diversificat, nu neapărat de ordin financiar

Organizațiilor care au înțeles că performanța peste medie vine din motivație și trebuie recompensată corespunzător. Avantajul este că primele și bonusurile se oferă din rezultatul suplimentar obținut, deci compania are doar de câștigat

Facem HR cu drag și cu pasiune, iubim oamenii și știm să vorbim cu ei. Avem un istoric profesional lung cu rezultate dovedite. Ne bazăm pe 20 de ani de experiență în Resurse Umane și zeci de proiecte de motivare prin bonusare inteligentă. Performanță prin Oameni și Oameni care fac Performanță!

Beneficiile acestor sisteme

  • Crește motivația și engagement-ul – angajații se simt motivați când văd că efortul lor suplimentar este recompensat și se implică și mai mult

  • Scade fluctuația – Oamenii motivați nu pleacă, din contra atrag și pe alții în organizație, vorbind compania de bine și exprimându-și public satisfacția

  • Crește performanța în organizație, cu impact în profit – Oameni mai eficienți înseamnă rezultate superioare obținute la un cost mai mic. Toate acestea se reflectă în profitul companiei

  • Mediu de lucru plăcut –  angajații mulțumiți creează un mediu de lucru plăcut în care toți se simt bine ceea ce conduce la sinergii pozitive

  • Crește capacitatea de a depăși situațiile de criză –  oamenii motivați vin cu soluții chiar și în cele mai dificile momente deoarece se simt parte din echipă și vor să contribuie la rezolvarea problemelor

  • Oamenii devin Parteneri –  angajații recompensați în funcție de performanță și rezultat devin Parteneri spre binele companiei. Succesul companiei devine obiectivul lor pentru că binele organizației se traduce astfel în succes personal