Recrutor,  Expert Resurse Umane, Autor

Experienta

Cu o formare polivalentă, Lilian are o experiență de peste 5 ani în procese de recrutare ( blue și white collar) ocupând poziția de Director General în cadrul unei companii de recrutare franceze.


Educatie

Lilian este absolvent al Facultății de Geografie a Universității din București (șef al promoției 2008), pe durata studiilor de licență completându-și pregătirea în cadrul Universității din Angers (Franța) și a Facultății de Sociologie (Universitatea din București). Formarea profesională a fost continuată printr-un master în Amenajare Urbană și Urbanism în cadrul Institutului de Urbanism din Lyon, concomitent cu frecventarea Școlii Naționale de Lucrări Publice a Statului Francez.

Teza sa de doctorat s-a desfășurat sub cotutela internațională (România/Franța) și a fost răsplătită cu calificativul Magna cum laude/ très bien avec félicitations du jury.

Lilian a desfășurat stagii de perfecționare și formare, printre altele, în cadrul Direcției de Dezvoltare Teritorială (Primăria Centrală din Lyon), Agenției de Urbanism din Lyon, Sindicatului Național al Dezvoltatorilor Imobiliari din Franța, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România.

Ulterior a fost implicate în proiecte de cercetare finanțate de Institutul de Economie Mondială, Universitatea din București și Universitatea din Graz (Austria)


Certificari

  • Curs Inspector Resurse Umane (Februarie-Martie 2017)
  • Curs de Manager de Proiect (Iulie-August 2015), ASE, București, România
  • Curs de Formare Antreprenorială–Ecole de Commerce de Bordeaux (Aprilie-Mai 2013)

Autor

Lilian este autor de articole în reviste științifice recunoscute din România, Franța și SUA.

Lucrarea sa «Formele de Teritorializare ale Exodului Urban Bucureștean» apărută la Editura Ars Docendi, 2014, 374 p. ( ISBN 978-973-558-783-3) abordează pentru prima dată în România relația dintre amenajarea urbană, comportamentul social și fizică fractală.


Recrutare

Lilian are peste 5 ani experiență în recrutare, desfășurând numeroase si variate proiecte pe zona tehnică, suport și blue collar.