Managementul carierei – un proces transversal

Deși în esență managementul carierei este un proces pe care îl asociem aspirațiilor individuale ale unei persoane, în contextul competiției și globalizării, el tinde să devină un proces transversal funcțiunilor din activitatea de Resurse Umane a organizației. Rolul esențial al acestui proces este să identifice nevoile și aspirațiile de carieră ale angajaților, bazându-se pe abilitățile lor transferabile și specific, astfel încât să susțină evoluția dezvoltării competențelor pe termen mediu și lung alături de organizație. El este așadar veriga necesară pentru a aduce în acord obiectivele de dezvoltare profesională ale angajatului cu nevoile organizației și totodată o componentă de bază a propunerii de valoare pe care angajatorul o prezintă candidaților din piața forței de muncă.

Ce rol are managementul carierei ca proces integrat în organizații?

 • Stabilirea obiectivelor: Poate cea mai dificilă parte este adesea înțelegerea a ceea ce ne dorim să obținem, atât ca organizației, cât și ca profesioniști. În procesul de management al carierei investigăm aceste aspecte din ambele perspective: a angajatului și a organizației. Astfel destinația de carieră devine un proiect comun al organizației și angajatului, cu activități, roluri și responsabilități prin care, pe o linie temporară, obiectivele comune de dezvoltare pot fi atinse.
 • Monitorizarea progresului: În călătoria către atingerea cu succes a obiectivelor de carieră, strategia de monitorizare a progresului oferă satisfacție și previne stagnarea procesului evolutiv. De multe ori, în implementarea acțiunilor de training și dezvoltare, se instalează o monotonie, scade motivația de a achiziționa noi competențe, iar acest fenomen este o consecință a lipsei unei destinații finale și a unui parcurs presărat atât cu reușite imediate, observabile în activitatea de zi cu zi în organizație, cât și cu beneficii de termen lung în dezvoltarea individuală.
 • Corectarea traseului către obiective: Obiectivele organizației și cele individuale sunt un element dinamic al procesului, în evoluție pe traseul stabilit inițial. Fiecare pas de-a lungul acestui traseu va aduce claritate în înțelegerea evoluției personale și a motivațiilor care susțin atingerea obiectivelor. Astfel, pe acest drum apar noi căi de a evolua și noi destinații de carieră.

Beneficiile managementului carierei

Suplimentar, trebuie spus că un parcurs bine planificat și implementat de carieră aduce beneficii atât angajatului, cât și organizației:

Pentru angajat – cariera profesională capătă sens și un rol determinat în ansamblul vieții sale:

 • Oferă susținere pentru dezvoltarea sa personală și atingerea unor obiective individuale precum stabilitatea financiară, securizarea carierei, nevoile de evoluție personală (ex. întemeierea și susținerea unei familii, păstrarea unui echilibru între muncă și relaxare etc.), statutul profesional;
 • Crează oportunitatea de evoluție în acord cu aspirațiile sale pe parcursul vieții;
 • Oferă satisfacția reușitei profesionale asociind performanța cu dezvoltarea personală și profesională;
 • Dă posibilitatea de autocunoaștere și autoevaluare a potențialului profesional.

Pentru organizație – acest proces devine un instrument de management al resurselor umane transversal:

 • Securizează predictibil nevoile de profesioniști cu abilități și competențe adaptate cerințelor organizației;
 • Reduce costurile enorme implicate de procesele de recrutare și selecție;
 • Diminuează considerabil investițiile financiare și de timp pe care organizația le face în adaptarea la cultura organizațională și procesele interne;
 • Limitează riscurile promovării accelerate din interior sau al nepotrivirii între competențele și abilitățile angajatului promovat și cele necesare noului rol (‘The Peter Principle”);
 • Flexibilizează opțiunile de integrare în aceiași organizație a mai multor generații simultan ale căror aspirații, motivații, obiective profesionale și individuale sunt diferite;
 • Susține angajamentul și implicarea angajaților în atingerea obiectivelor curente ale organizației și retenția de personal;
 • Asigură consistență propunerii de valoare făcută de angajator candidaților.

Concluzii

Cu toate întrebările și sincopele ce pot fi generate de implementarea unui nou proces, până la corelarea sa cu toate celelalte sisteme de Resurse Umane, managementul carierei devine în contextul actual un răspuns la întrebări importante, precum: (1) Cum să adaug valoare brandului de angajator? (2) Cum să mențin angajamentul în organizație? (3) Cum să satisfac așteptările de evoluție ale angajaților din diferite generații? (4) Cum să păstrez în organizație și să ofer oportunități de evoluție angajaților valoroși?