Ce este internship-ul?

Internship-ul este una dintre cele mai de succes modalități de colaborare între o companie și tinerii săi potențiali viitori angajați fiind o experiență practică, de învățare prin muncă. Internship-ul are multe valențe, fiind benefic pentru ambele parți. Programele de internship se adresează cu precădere tinerilor (elevi/studenți) și au o durată cuprinsă între 1 si 3 luni, mergând mai rar pănă la 6 luni. După o perioadă inițială de induction, tinerii primesc diverse sarcini – în general simple și la nivelul lor de experiență. Se merge într-un regim de tip ”școală”, internilor fiindu-le alocat un mentor pe care îl ajută eventual și de la care învață, fără a primi neapărat autonomie și independență de acțiune completă.

Pentru companie, internship-ul reprezintă o excelentă ocazie de a-și promova brandul de angajator în rândul tinerilor (studenți, elevi) în modul cel mai sincer cu putință: nu campanii de marketing, nu fluturași, nu postere, nu prezentări în facultate ori la târguri de joburi – ci acces direct în companie și sarcini de muncă reale și concrete. Sigur, companiile pot rămâne și cu beneficiul muncii prestate, dacă programul a avut această componentă. Tinerii ajung să îndrăgească organizația și anumite activități și vorbesc despre această experiență în grupul de prieteni, postează pe Social Media, etc. De partea cealaltă, pentru interni/trainees, internship-ul este o excelentă ocazie de a acumula experiență de lucru concretă, întrerupând celebrul cerc vicios în care intră de obicei tinerii: nu am experiență, nu pot să mă angajez, nu pot să mă angajez, cum fac experiență? În același timp, internship-ul responsabilizează tinerii, care încep să înțeleagă mai bine ce înseamnă să vii zilnic la un serviciu, și că deși poate fi fun, munca este despre rezultate. În plus, ei își dezvoltă sau consolidează anumite abilitați și desigur, își clarifică opțiunile profesionale.

Ei bine, în 19 Iulie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial și intră în vigoare de la 18 August 2018, Legea Intership-ului (Legea 176/2018) ce vine să reglementeze această activitate foarte populară dar care era provocatoare din punct de vedere legal, unele aspecte nefiind întotdeauna clare, existând riscul pentru unii angajatori de a fi acuzați de muncă la negru.

Definiții legale fundamentale – Legea 176/2018

  1. intern – persoană care prestează o activitate specifică, precizată în fișa de internship, în cadrul unei organizații-gazdă, în baza unui contract de internship
  2. organizație-gazdă – persoana juridică la care internul desfășoară o activitate specifică, în baza unui contract de internship;
  3. program de internship – activitatea specifică desfășurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizații- gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoștințelor teoretice, îmbunătățirea abilităților practice și/sau dobândirea de noi abilități sau competențe;
  4. îndrumător – persoana desemnată de organizația-gazdă care coordonează, informează, îndrumă și acordă sprijinul necesar internului pe perioada programului de internship, monitorizează și evaluează activitatea acestuia.

Programul de internship – aspecte esențiale

Foarte important, durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive, nu mai mult de 40 de ore pe săptămână iar pentru internii cu vârsta sub 18 ani, nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Vorbim deci de maxim 6 ore pe zi ori mai puțin (în funcție de numărul de zile lucrătoare din lună). Evident, legea are grijă să precizeze că, folosirea unui contract de internship în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă pentru efectuarea activității respective este interzisă, ceea ce este corect.

Odată expirate cele 6 luni, între aceleași parți nu mai poate interveni un nou contract de internship.

Este interzis organizațiilor-gazdă să folosească internul la desfășurarea unor activități aferente unor ocupații din Grupa majoră 9 – Muncitori necalificați și/sau în activități în condiții grele sau vătămătoare pentru intern.

Câți interni poate avea o organizație?

Legea stipulează foarte clar că, în funcție de numărul de salariați, organizația- gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților, cu excepția companiilor care au cel mult 20 de angajați și cărora li se permite să aibă maxim 2 interni.

Nu doar livrăm candidați: găsim oameni care aduc valoare adăugată!

Cauți personal?
Cauți personal?

Contractul de Internship și Indemnizația de Internship

Contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligația de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizației-gazdă.

Dacă în trecut, de la caz la caz, existau programe de internship neplatite, de acum înainte, legea este foarte clară: internul are dreptul iar organizația-gazdă obligația de a plăti o indemnizație în cuantum de cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată.

O altă veste bună pentru interni este că perioada de timp cât durează internshipul va fi considerată vechime în muncă și, după caz, vechime în specialitate, în funcție de tipul activității. Este extrem de încurajator și motivant pentru tinerii interni, care participând la mai multe programe de internship, pot acumula așadar nu doar experiență, ci și vechime în muncă în timp ce își continuă activitatea de elevi/studenți.

Evaluarea activității internului

Evaluarea activității internului se realizează pe baza unui referat de evaluare, întocmit de îndrumător în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea programului de internship, care va cuprinde descrierea activităților desfășurate de intern, modul de îndeplinire al acestora, abilitățile pe care le-a dobândit, conduita internului pe durata programului de internship, criteriile de evaluare stabilite și gradul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în fișa de internship și în contractul de internship plus un calificativ, de la nesatisfăcător la foarte bine. La finalul contractului, organizația-gazdă emite un Certificat de Internship.

Bonus pentru angajarea internilor

Pentru a încuraja companiile să recurgă la programe de internship și mai ales, după expirarea lor, să le convertească în contracte de muncă, organizațiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de Lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni. Asta înseamnă că s-ar putea sa vedem tot mai multe contracte de internship de acum înainte, folosite ca modalitate preferată de angajatori pentru tinerii fără experientă.

Registrul de Evidență a Contractelor de Internship

Cu aceasta ocazie, se înființează Registrul de Evidență a Contractelor de Internship, administrat de Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă sau a Municipiului București. Accesul organizației-gazdă la Registrul Electronic de Evidență se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit. Registrul Electronic de Evidență cuprinde elementele de identificare ale internului, data încheierii contractului, data începerii activității în cadrul programului de internship, durata acestuia, cuantumul indemnizației pentru internship, data încetării contractului de internship, domeniul în care se desfășoară programul de internship.

La Academia de HR venim cu soluții inteligente care transformă organizațiile în lideri de succes!